Развојни пут:

Прва апотека у Чачку почела је да ради 12.04.1873 год. Оснивањем апотеке учињен је значајан корак у погледу ефикасности практичне медицине на чачанском подручју и бољем лечењу оболелих.

Здравствена служба у Чачку током година била је широко организована, што је захтевало и добро функционисање апотекарства. Одлуком Градског надзорног одбора 1962.год. формирана је радна организација "Апотека Др Драгиша Мишовић", која је кроз више трансформација прерасла у Апотекарску установу Чачак.

Оснивач Апотекарске установе Чачак је град Чачак.

Активности:

Апотекарска установа Чачак је специјализована здравствена установа, која у оквиру своје делатности врши:

- снабдевање становништва лековима и медицинским средствима, који се издају на лекарски рецепт или без рецепта, магистралним лековима и другим производима значајним за здравље људи;
- промоцију здравља, кроз саветовање становништва за очување и унапређење здравља правилном употребом лекова и медицинских средстава;
- праћење стручних достигнућа у области фармакотерапије и пружање информација о лековима и медицинским средствима грађанима и свим заинтересованим субјектима.

Апотекарска установа Чачак обавља фармацеутску здравствену заштиту на подручју града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Установа има 13 апотека, 4 апотекарске станице, Лабораторију, Централни магацин и Економско - правну службу. На подручју града Чачка је 10 апотека и 4 апотекарске станице, у општини Лучани су 2 апотеке и у Ивањици је 1 апотека.

Одговорну апотекарску делатност Апотекарске установе Чачак обавља стручно и искусно особље.

Апотекарска установа Чачак спроводи непрекидан рад у апотеци „Др Драгиша Мишовић″ у Чачку.

 

slika1