SAVETNIK ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru zdravstvene ustanove ili savetniku za zaštitu prava pacijenata.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata na teritoriji grada Čačka je diplomirani pravnik Milena Bralović, adresa, ul. Župana Stracimira br. 2, kancelarija broj 4, u prizemlju,

Kontakt telefon: 032/309-069

Savetnik za zaštitu prava pacijenata u opštini Ivanjica je diplomirani pravnik Biljana Vidić, adresa, ul. Venijamina Marinkovića 1, kancelarija broj 27, drugi sprat, 

Kontakt telefon: 032/664-760,

Savetnik za zaštitu prava pacijenata u opštini Lučani je diplomirani pravnik Milijanka Pantelić, adresa, ul. Jugoslovenske armije broj 5, kancelarija 13, prvi sprat,

Kontakt telefon: 032/515-0613