Финансијски план

 

 

 

 2021.

- Финансијски план ( преузмите у pdf формату ) 

 

 2020.

-Финансијски план (преузмите у pdf формату)

 

2019 

 

- Одлука о усвајању (  преузмите у pdf формату )

- Ребаланс финансијског плана ( преузмите у pdf формату )

- Финансијски план      (  преузмите у pdf формату )

- План јавних набавки   ( преузмите у pdf формату )

2018.

- Други ребаланс финансијског плана ( преузмите у pdf формату )

- Ребаланс финансијског плана  ( преузмите у pdf формату )

- Финансијски план  ( преузмите у pdf формату )

- План јавних набавки  ( преузмите у pdf формату )

2017.

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)

- План јавних набавки (преузмите у .pdf формату)

 

2016.

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)

- План јавних набавки (преузмите у .pdf формату)

 

2015.

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)

- План набавки (преузмите у .pdf формату)

 

2014.

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)

- План набавки (преузмите у .pdf формату)

 

2013.

- Финансијски план, ребаланс други (преузмите у .pdf формату)

- Финансијски план, ребаланс (преузмите у .pdf формату)

- Финансијски план (преузмите у .pdf формату)