Годишњи обрачун

 

 

2023.Завршни рачун 2023.

Oбразац 5. Дванаестомесечни обрачун( преузмите у pdf формату)

Образац 5. Деветомесечни обрачун(преузмите у pdf формату)

Oбразац 5. Шестомесечни обрачун( преузмите у pdf формату)

Образац 5. Тромесечни обрачун ( преузмите у pdf формату)

 

 

2022. Завршни рачун 2022

 

Образац 5. Дванаестомесечни обрачун (преузмите у pdfформату)

Образац 5. Деветомесечни обрачун  ( преузмите у pdf формату)

Образац 5. Шестомесечни обрачун ( преузмите у pdf )

Образац 5.Тромесечни обрачун  ( преузмите у pdf )

2021.

Završni račun za 2021.

Образац  5. Дванаестомесечни обрачун ( преузмите у pdf формату )

Образац 5. Деветомесечни обрачун  ( преузмите у pdf формату )

Образац 5. Шестомесечни обрачун  ( преузмите у pdf формату )

Образац 5. Тромесечни обрачун  ( преузмите у pdf формату )

2020.

Završni račun za 2020.

Образац 5. Деветомесечни обрачун ( преузмите у pdf формату )

Образац 5. Шестомесечни обрачун  ( преузмите у pdf формату )

Образац 5. Тромесечни обрачун  ( преузмите у pdf формату )

2019.

Završni račun za 2019.

Образац 5.  Деветомесечни обрачун  ( преузмите у pdf формату )

Образац 5.  Шестомесечни обрачун ( преузмите у pdf формату )

Образац 5. Тромесечни обрачун   ( преузмите у pdf формату )

2018.

Zavrsni račun za 2018.

Образац 5. дванаестомесечни обрачун  ( преузмите у pdf формату )

Oбразац 5. Деветомесечни обрачун ( преузмите у pdf формату )

Образац 5.  Шестомесечни обрачун (преузмите у pdf формату)

Образац 5. Тромесечни обрачун (преузмите у pdf формату)

 

  2017.

Završni račun za 2017.

- Образац 5, Дванаестомесечни обрачун ( преузмите у pdf формату )

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преузмизе у .pdf формату)

 

2016.

- Дванаестомесечни извештај (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преумите у .pdf формату)

 

2015.

- Образац 5, Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

 

2014.

- Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

 

2013.

- Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

 

2012.

- Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)