Годишњи обрачун

2017.

- Образац 5, Дванаестомесечни обрачун ( преузмите у pdf формату )

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преузмизе у .pdf формату)

 

2016.

- Дванаестомесечни извештај (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преумите у .pdf формату)

 

2015.

- Образац 5, Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

 

2014.

- Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

 

2013.

- Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Деветомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Шестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

- Образац 5, Тромесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)

 

2012.

- Дванаестомесечни обрачун (преузмите у .pdf формату)