Тендери велике вредности: добра

19.03.2014.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke


 

21.02.2014.

Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora za JN 1/2014

Izmenjena odluka o dodeli ugovora za JN 1/2014

Izmenjena tabela partije za koje se ne zaključuje ugovor za JN 1/2014

Izmenjena rang lista za Lekove Lista A i A1/RFZO


20.02.2014.

    Odluka o dodeli ugovora za JN 1/2014

    Partije za koje se ne zaključuje ugovor za JN 1/2014

    Rang lista za Lekove Lista A i A1/RFZO

    Rang lista za lekove Lista D/RFZO

    Rang lista za Medicinska pomagala/RFZO

 

     Nabavka lekova Lista A i A1/RFZO, lekovi Liste 

    D/RFZO, Medicinska pomagala/RFZO, po partijama

     31.01.2014.

      Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije za JN br.1/2014

      Izmenjena konkursna okumentacija za JN br.1/2014

      Izmenjen Prilog 1. Tabela Lekovi Lista A i A1/RFZO

     Izmenjen Pilog 2. Tabela Lekovi Lista D/RFZO

     Izmenjen Prilog 3. Tabela Medicinska pomagala/RFZO


    Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju JN 1/2014

     05.02.2014. Odgovor 4

     05.02.2014. Odgovor 3

     25.01.2014. Odgovor 2

     20.01.2014. Odgovor 1  

    13.01.2014. Poziv za podnošenje ponude

                      Invitation to bidders 

                      Konkursna dokumentacija za JN br.1/2014

                      Prilog 1. Tabela Lekovi Lista A i A1/RFZO

                      Prilog 2. Tabela Lekovi Lista D/RFZO

                      Prilog 3. Tabela Medicinska pomagala/RFZO

       30.11.2013Predhodno obaveštenje